Cứ tưởng chung bố

Bà mẹ có năm cô con gái. Một hôm, chúng hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Chúng con có giống bố không?"

Không thể chịu đựng nổi

Lý do con đực có bờm

Cứ tưởng rủ đi nhà nghỉ

Khách hàng là thượng đế

Thiên đường, trần gian, địa ngục

- Cả năm đứa mày đều giống bố cả, giống như đúc!

- Thế tại sao năm chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào hả mẹ?

- Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao?

- !!!!!

Bài liên quan