Cứ tưởng rủ đi nhà nghỉ

Hai thanh niên nói chuyện với nhau:

Tranh vui chế: Lời tỏ tình khô khan

Chê vợ

Kiểm tra miệng khi yêu

Mù đi xem phim

- Dạo này sao rồi, dẫn được cô nào về ra mắt ông bà già chưa?

- Thê thảm lắm, lần nào dẫn cũng chỉ tới cửa nhà là nàng phi xuống.

Nàng nhìn tao với ánh mắt viên đạn, tát tao một cái rõ kêu, nói tao dê xồm, khốn nạn rồi bắt xe ôm về!

- Nàng khinh nhà nghèo à?

- Nhà tao kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ nghèo sao được.

Bài liên quan