Khách hàng là thượng đế

Tại sao 20 nghìn một bát hủ tiếu mà chỉ có mỗi miếng thịt?

Tranh vui chế Lời tỏ tình khô khan

Bài liên quan